Vakcinácia psov

Vakcinácia je preventívny zákrok, ktorého cieľom je zabezpečiť ochranu organizmu zvieratka pred infekčnými chorobami.

Vakcinovať je možné iba zdravé a riadne odčervené zvieratá v prípade na podozrenie na ochorenie sa vakcinácia nevykonáva, vzhľadom na nedostatočné vytvorenie protilátok. V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť nežiadúce účinky, ktoré je vždy nutné prekonzultovať hneď s veterinárnym lekárom.

Vakcinácia začína od 6-7 týždňových šteniatok základnou vakcínou, kde sa nachádza oslabený vírus parvovirózy a psinky. Revakcinácia je o 2-3 týždne (záleží od použitej vakcíny) ide o rozšírenú vakcináciu o infekčnú hepatitídu (zápal pečene), leptospirózu (ochorenie prenášajúce hlodavce) a parainfluenzu, coronaviróze, infekčnej laryngotracheitíde(zápal priedušnice). Mojim klientom odporúčam rozšírenú vakcináciu o lymskú boreliózu a kotercový kašeľ. Posledné dve ochorenia sa očkujú od 12-13 týždňa života s revakcináciou o 2-3týždne a o 1 rok sa vakcinácia zopakuje.

V 15-16 týždni je možné vakcinovať už na besnotu, s revakcináciou každý rok.

Vakcinácia mačiek

Mačiatka začíname vakcinovať od 8-9 týždnov kombinovanou vakcínou proti vírusovým ochoreniam caliciviróze, panleukopénie a rhinotracheitíde. Ďalšia revakcinácia je o 2-4 týždne vzhľadom na použitú vakcínu, revakcinácia môže byť aj už proti infekčnej chlamydióze mačiek, následnou revakcináciou každý rok. Na trhu sú dostupné aj vakcíny proti mačacej leukémii (FeLV)-toto ochorenie spôsobuje poruchy krvotvorby a tvorbu nádorov. Vakcinácia besnoty sa vykonáva vo veku 11-12 týždňov.

Vakcinácia fretiek

Vakcinácia začína okolo 8-9 týždňa veku zvieraťa proti parvoviróze a psinke s revakcináciou o 2-3 týždne, vakcinácia proti besnote je okolo 15 týždňa života s každoročnou revakcináciou.

Vakcinácia králikov

Vakcinácia králikov sa vykonáva od 6 týždňa veku proti moru a od 8 týždňa veku proti myxomatóze králikov a revakcinácia je každých 6 mesiacov.