V posledných rokoch zaznamenávame zvýšený záujem o cestu do zahraničia spolu so štvornohým rodinným miláčikom. Dôvodom bývajú dovolenky, ale aj pracovné cesty majiteľov.

Aby nás „nepostretli“ rôzne komplikácie, je nutné sa po každej stránke na to včas pripraviť. Musíme tiež pamätať, že v rôznych krajinách platia rôzne legislatívne pravidlá, preto pred každou cestou do zahraničia doporučujeme si včas zistiť veterinárne podmienky na vstup do vybratej krajiny. V prípade tranzitu cez ďalšie štáty, je nutné spĺňať i podmienky týchto krajín.

Základným predpokladom cesty do zahraničia so psom, mačkou alebo fretkou je, aby bolo zviera nezameniteľne označené (zavedený mikročip, prípadne tetovanie-ak zvieratko má rodokmeň) a k tomu vystavený Pas spoločenského zvieraťa (ďalej len pas). Dôležité je, aby tieto zvieratá mali platnú vakcináciu (resp. každoročnú revakcináciu) proti besnote a ďalším ochoreniam. Vykonanie vakcinácie musí byť potvrdené veterinárnym lekárom v pase spoločenského zvieraťa.

Pre vstup do niektorých európskych krajín (napr. Švédsko, Írsko, Veľká Británia) platia špecifické podmienky, okrem iného napr. dôkaz preukázania hladiny antirabických protilátok v krvi zvieraťa, ako aj vakcinácia šteniatok na besnotu od 3 mesiaca života, ošetrenie proti vnútorným a vonkajším parazitom.

Pred samotným vycestovaním (maximálne 3 dni pred cestou) je ešte potrebné klinické vyšetrenie zdravotného stavu zvieraťa veterinárnym lekárom zaznamenané v pase.

I keď vstupom Slovenska do Schengenu sa cestovanie do zahraničia zjednodušilo, netreba zabúdať, že legislatíva okolo veterinárnych podmienok zostáva naďalej v platnosti.

Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat zo Slovenskej republiky na ich územie nájdete na www.svps.sk/dokumenty/zvierata/poziadavky.pdf