Pacient: Nemecký ovčiak, 6 mes., pes

Klinické príznaky: Rana po pohryznutí druhým psom (3 mesiace od pohryznutia) v oblasti vnútorného predkolenia. Po vysadení antibiotickej liečby a lokálnych dezinfekcií rana opätovne začala mokvať.

Vhľadom na stav rany sa pacient uviedol do celkovej anastézy, spravilo sa RTG vyšetrenie predkolenia, ktorým bolo diagnostikovana chronická osteomyelitída (zápal kosti a dreňovej dutiny) s kostným sekvesterom (úlomkom kosti). Operačná liečba spočívala v odstránení nekrotickeho tkaniva. Tkanivo obsahovalo aj šicí materiál (nevstrebateľné šicie vlákno). Po odstránení nekrotického tkaniva sa objavila fistula (kanálik), ktorá viedla až ku kosti, v ktorom sa nachádzal zápalový exudát (tekutina). Po dôkladnom rozšírení kanáliku sa urobila revízia rany, kde sa neskôr objavil úlomok kosti. Po vybratí úlomku kosti a dodatočného odstránenia nekrotického tkaniva v oblasti úlomku kosti, sa kanálik rozšíril a zadrénoval, aby z poškodeného miesta ľahšie vytiekla zápalová tekutina. Týmto krokom sa urýchli hojenie rany. Drén sa vytiahol o dva dni, vzhľadom na hojace sa procesy v rane.


 


RTG predkolenia s kostným úlomkom


Rana po čiastočnom odstránení nekrotických ložísk a šicieho materiálu


Fistula s ranovým sekrétom - Vybratý úlomok


Dĺžka kanálika bola cca 4 cm


Hojenie rany 10 dní po vybratí kostného úlomku Začínajúca granulácia tkaniva


Rana 3týždne po vybratí kostného úlomku


Rana 4,5 týždňa od vybratia kostného úlomku,3 týždne od ukončenia podávania antibiotík


Terapia: Liečba bola zahájená celkovými antibiotikami, kde doba podávania antibiotík bola 4-5 týždňov. Každý druhý deň bol preväz rany s lokálnou dezinfekciou rany. Po dohode s majiteľom preväz sa robil v domácich podmienkach s kontrolou rany každých 8 dní.

Autor: MVDr:Radovan Bozalka