Prehriatie môžeme charakterizovať ako zvýšenie telesnej teploty organizmu v dôsledku zvýšenej teploty a vlhkosti prostredia, bez tepelného výdaja.

Vznik ochorenia:

Najčastejšie k hypertermii dochádza hlavne v letnom období, kedy teploty vonkajšieho prostredia dosahujú okolo 35°C v tieni pri vysokej vlhkosti vzduchu a pri slabom prúdení vzduchu. V niektorých prípadoch aj nedbanlivosťou ľudí, kedy zabudnú zviera v autách, ktoré sú priamo na slnku, alebo na dvore, kde zviera nemá prístrešie, aby sa schovalo do tieňa, poprípade nadmerná fyzická záťaž.

Príznaky ochorenia:

Ochorenie sa dá diagnostikovať na základe anamnézy (predchorobia) a klinického vyšetrenia, kedy zviera má telesnú teplotu okolo 40°C, zrýchlené dýchanie, zrýchlený pulz, môže sa pridružiť cyanóza slizníc (nedostatočné prekrvenie celého organizmu), čo môže mať za následok kolaps organizmu so srdečnou zástavou. Dochádza k opuchom hrtana, čo má za následok stažené dýchanie. K zhoršeniu celkového zdravotného stavu dopomáha aj obezita, endokrinologické poruchy.

Terapia:

V prvom rade sa snažíme o zníženie telesnej teploty a to sprchovaním vlažnou vodou a súčasne sledujeme rektálnu teplotu, ktorá by nemala klesnúť pod 38°C. V prípadoch kedy nevieme znížiť telesnú teplotu je vhodné robiť studený zábal, ale nepoužívame ľad, lebo dochádza k zúženiu ciev a to má za následok, že telesná teplota sa zníži iba v okolitom mieste a celkové prehriatie organizmu naďalej pretrváva, pretože teplo sa nedostáva z tela. V horších stavoch je nutné vyhľadať veterinára kvôli dehydratácii. Na rehydratáciu sa používa 0,45% fyziologický roztok s pridaním 2,5-5% glukózy, v prípade opuchnutia hrtanu sa používajú kortikosteroidy.

Autor: MVDr.Radovan Boazalka