Pod týmto pojmom označujeme akútne, alebo chronické ochorenie žalúdka, s ktorým úzko súvisí aj enteritída - zápal tenkého čreva.

Vznik ochorenia

Zápal žalúdka môže vzniknúť vplývaním vonkajších ako aj vnútorných podnetov. Pod vonkajšie agensy môžeme zaradiť neadekvátne kŕmenie (rýchly prechod na iné krmivo, alebo nadmerný prísun krmiva do žalúdka) parazity, baktérie, vírusy, plesne, cudzie telesá. Vnútorným podnetom pri zápaloch žalúdka je najčastejšie zmena pH žalúdka, čo má za následok narušenie celistvosti steny žalúdka, kde sa môže vytvoriť vred žalúdka.

Príznaky ohorenia

Najčastejším príznakom tochto ochorenia je vomitus (zvracanie), menej často býva nauzea (nutkanie na vracanie), nechutenstvo, neskôr pri zanedbaní tochto ochorenia môže byť apatia s následným exitom (úhynom). Vo väčšine prípadov je zvýšená teplota. Pri enteritíde je hnačka. Môže byť rôznej farby vzhľadom na agensa, ktorý vplýva na tenké črevo. Niekedy sa môže pridružiť hlien, krv. Ak ide o akútne bakteriálne, alebo vírusové ochorenie v 90% prípadov býva zvýšená teplota. Pri chronickom ochorení sa teplota nemusí zvýšiť, alebo sa zvýši nepatrne a to o 0,1 až 0,3 stupňov. Ak ide o cudzí predmet v žalúdku vidíme zvracanie, ktoré je časté a intezívne.

Diagnostika ochorenia

Vzhľadom na stav ochorenia vychádzame z anamnézy majiteľa. Ak ide o cudzie teleso je potrebné spraviť dodatočné vyšetrenia RTG za pomoci kontrastnej látky, ktorá sa aplikuje asi 10-12h pred samotným snímkovaním. Snímkovanie sa robí v celkovej anestéze, ako aj sonografia a gastroskopia žalúdka. Ak máme podozrenie na infekciu žalúdka, tak telesná teplota je zvýšená.V prípade vredu žalúdka sa vyšetrenie vykonáva v celkovej anestéze pomocou gastrofibroskupu.

Terapia

Ak ide o zápal žalúdka spôsobený cudzím telesom nasleduje operácia žalúdka s následnou infúznou terapiou s antbiotikami. Po 2 dňoch sa pomaly aplikuje malé množstvo dietneho krmiva vo forme kašičiek, alebo konzerv. V prípade infekčného zápalu sa podávajú celkové antibiotiká. Je vhodné liečbu doplniť o infúzne roztoky (urýchly sa uzdravenie organizmu ako aj sa zabráni odvodnenie, čo má za následok vyplavovanie elektrolytov). V každom prípade je vhodné podávať antiemetiká-lieky, ktoré potláčajú zvracanie. Podávanie týchto prípravkov je vo forme čípkov, alebo injekcií, pričom injekčné podanie lieku má rýchlejší účinok.

Autor: MVDr.Radovan Bozalka