Najvýznamnejšou príčinou je dedične podmienená atrofia pankreatických acínov postihujúce mladých nemeckých ovčiakov.

Vznik ochorenia:

Exokrinná pankreatická insuficiencia (EPI) predstavuje chronické ochorenie, ktoré je výsledkom niektorých patologických procesov charakterizovaných redukciou počtu exokrinných buniek pankreatických acínov a to vedie k poruche tvorby pankreatických enzýmov. Exokrinný pankreas sa vyznačuje veľkou funkčnou rezervou, preto klinické príznaky sa prejavujú až po 80-90% strate funkčnej kapacity. Atrofia pankreatických acínov dominuje u mladých nemeckých ovčiakov a dlhosrstých kólií, u ktorých sa predpokladá autozomálna recesívna dedičnosť. Chronická pankreatitída vyúsťuje do fibróznych zmien hlavne u starších psov. Nádory pankreasu májú rýchly priebeh, a preto u nich sa nestihne vytvoriť exokrinná pankreatická insuficiencia. Funkčná exokrinná pankreatická insuficiencia nieje spôsobená morfologickými zmenami pankreasu, ale procesy, ktoré narušujú normálnu stimuláciu sekrécie pankreatickej štavy. Nedostatok pankreatických enzýmov vedie k poruche intraluminálneho štiepenia v tekom čreve a na základe osmotických mechanizmov vyvoláva malabsorpčný tip hnačky, dochádza k atrofii klkov, následne je malnútricia, ktorá má za následok polyfagiu. V niektorých prípadoch dochádza k pomnoženiu nežiaducich baktérií v tenkom čreve a to vedie ku komplikovaniu stavu.

Príznaky ochorenia:

Hlavné príznaky tohto ochorenia polyfágia, malnútricia a chudnutie. Ide o ochorenie mladých zvierat. Má za následok retardáciu rastu s nadmernou defekáciou, kde sa nachádza nadmerné množstvo nestráveného krmiva. Stolica má nažltlú farbu a kyslastý zápach. Srsť má zhoršenú kvalitu je mastná, odstáva, čo je dôkaz nedostatočného vstrebávania minerálnych látok a vitamínov hlavne 3 a 6 omega mastné kyseliny, čo poukazuje na poruchu prechodu látok cez črevné klky. Chudnutie sa mierne zastaví, keď sa prejde na dietne kŕmenie.

Diagnostika ochorenia:

Diagnostika sa opiera o vyšetrenie enzýmov z krvi a to hlavne AMYL-amyláza, LPS-lipáza, GGT-gamaglutamyltransferáza, AST-aspartátaminotransferáza. Ďalšou možnosťou je zistiť steatoreu pomocou farbenia Lugolovým roztokom - ide len o orientačné vyšetrenie. Terapia: Terapia spočíva v podávaní chýbajúcich enzýmov. Najčastejšie sa používajú humánne preparáty vo forme tabliet. Vzhľadom na rôzne množstvo enzýmov treba pozorovať trus a na základe konzistencie a objemu trusu sa upraví množstvo podávaných liekov. Pri nedostatočnej odozve na liečbu môžeme dávku liekov zvýšiť.

Autor: MVDr.Radovan Bozalka