Aortálna stenóza sa morfologicky delí na valvulárnu, supravalvulárnu, alebo subvalvulárnu. Najčastejšia forma (95%) je u psov subvalvulárna, u mačiek sa toto ochorenie vyskytuje zriedka, najčastejšie je to valvulárna aortálna stenóza.

Vznik ochorenia

Zmena hemodynamických vlastností spočíva vo zvýšenom odpore výtoku z ľavej komory do aorty. Nárast odporu vyplýva z nárastu tlakového gradientu pri prietoku krvi cez sténotickú oblasť a znížený prietok krvi touto oblasťou. U chronickej formy subvalvulárnej stenózy zostáva tlak v aorte normálny. Odpor rastie vďaka vyššiemu tlakovému gradientu vzostupom tlaku v ľavej komore a hypertrofia komory kompenzuje tento stav, prietok krvi cez zúženú časť zostáva normálny.

Primárne zmeny spočívajú:

  1. v náraste tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou
  2. zvýšenou rýchlosťou toku krvi zúženou oblasťou
  3. hypertrofia ľavej komory

Tieto hodnoty závisia od srdcového výdaja, pokiaľ je zviera v kľude – klesá srdcová činnosť, znižuje sa srdcový výdaj, rýchlosť prúdenia klesá a tým klesá i odpor prúdiacej krvi. Pri fyzickej námahe srdcový výdaj stúpa, a tým sa zvyšuje odpor.

Vyšší tlak stimuluje stenu, ktorá hypertrofuje priamo úmerne so stenózou. Už mierny stupeň aortálnej stenózy býva doprevádzaná zosilnením cípu chlopne spôsobenej pernamentnou traumatizáciou veľmi rýchlym prúdením krvi.

Príznaky

U mierneho stupňa postihnutia sa neprejavujú žiadne viditeľné zmeny. S mierou postihnutia rastú aj zdravotné problémy. Zo začiatku to býva dýchavičnosť po fyzickej námahe a rýchla únava. Pri ťažkých stavoch sa objavuje slabosť a vzácnejšie aj sdcové zlyhanie. Základným sprievodným stavom je systolický vírivý šelest-intezita šelestu závisí od miery postihnutia. Šelest môže byť počuteľný a na aa.carotis communis na krku pri priedušnici. Ďalší príznak je stehnový pulz, je pozvolnejší a slabý.

Diagnostika ochorenia

EKG - Elektrogardiogram môže byť normálny. Zväčšenie ľavej komory spôsobuje zvýšenie amplitúdy kmitu R vo zvodoch II a aVF. U výrazných postihnutiach býva depresia alebo dokonca elevácia ST intervalu, čo je spôsobené hypoxiou myokardu.

RTG - RTG snímky sú normálne, alebo u vážnych postihnutiach mierne zväčšenie srdca vychádzajúce zo zväčšenej ľavej komory. U týchto psov sa ako ďalší nález vyskytuje rozšírená aorta.

Pacient: Chelsea, ang.kokeršpaniel, sučka, 11 rokov

Klinické príznaky: dýchavičnosť po záťaži, auskultácia v oblasti srdca poukazovala na šelest dvojcípej chlopne
EKG:

ekg

Na EKG môžeme vidieť zmeny vo zvodoch II. a aVF, ktoré sú označené šípkami. Zmeny poukazujú na rozšírenie ľavej komory.

Biochemické vyšetrenie bolo v referenčných hodnotách. Zvýšená hladina AMYL je po terapii antibiotikami.

biochemicke vysetrenie

Terapia

U miernych stavoch sa terapia neprevádza. Konzervatívna liečba spočíva v podávaní BETA-blokátorov, ako prevencia pre zníženie tlakového gradientu medzi komorou a aortou, zníženie frekvencie výskytu komorových arytmií a zlepšenie zásobenia kyslíka srdcom. BETA-blokátory sa používajú ako prevencia pred náhlym úhynom. Vzhľadom na vysoké riziko vzniku bakteriálnych endokarditíd sa pred chirurgickými zákrokmi, ako aj pri zápaloch kože aplikujú antibiotiká.